Voetjes op de Vloer

Kinder- en Jeugdtherapie

wat kan ik voor je doen

Werkvormen en benadering

Ik ben opgeleid in de integratieve therapie; een methode die uitgaat van een positief en ‘heel’ mensbeeld: de mens heeft alles in zich om goed en gelukkig te zijn. Problemen doen zich voor wanneer het ‘zelf’ beschadigd wordt. Dit kan gebeuren door allerlei factoren. Integratieve therapie helpt om het ‘zelf’ weer te genezen en/of de beschadigingen een plek te geven. De werkvormen die ik gebruik, komen uit uiteenlopende gebieden zoals lichaamswerk, NLP, creatieve therapie, muziektherapie, hypnotherapie, droomwerk, inner child-therapie, verhalen, beeldende expressie en yoga.

Coaching

Iedereen is anders en ieder moet dus zelf ontdekken waar hij of zij gelukkig van wordt. Dat is voor kinderen en jongeren nog lastiger dan voor volwassenen; ze weten vaak nog niet goed wat ze willen, ze overzien niet alle mogelijkheden en ze zijn, meer dan volwassenen, vatbaar voor wat anderen vinden. Coaching is een laagdrempelige benadering die helpt om je eigen weg te vinden. Coaching leert je ontdekken wie je bent, wat je wilt en hoe je je eigen kracht kunt gebruiken.

Als coach richt ik me op gedrag en praktische zaken. Ik help kinderen met de ‘normale’ dingen van het leven: vriendschappen maken en onderhouden, omgaan met emoties van jezelf en van anderen, effectief opkomen voor jezelf. Maar ook heel praktische dingen als je dagindeling plannen of  je huiswerk maken.

Therapie

Als therapeut kijk ik meer in de diepte; naar overtuigingen die wel of niet helpend zijn, oude patronen die iemand kunnen blokkeren, naar de plaats  van een kind of jongere in een groter systeem (familie, school, vrienden) en wat dat kan betekenen voor de ontwikkeling.  Wanneer een kind om welke reden dan ook bijzondere moeite heeft met bepaalde ontwikkelingstaken, misschien traumatiserende dingen heeft meegemaakt of zichzelf met negatief denken heeft vastgezet, kan het nodig zijn iets dieper op de dingen in te gaan dan een coach dat doet. In de therapie krijgt iemand dan de mogelijkheid pijn of verdriet te laten varen, zichzelf te (er)kennen en te leren accepteren dat bepaalde dingen zijn wat ze zijn.

Voelen, denken, doen

De volgorde die in mijn werkwijze steeds terugkomt is eerst voelen, dan denken en dan doen. Voelen is het belangrijkste maar tegelijk ook best lastig. Het is lastig omdat het gemakkelijk ‘besmet’ raakt met wat je denkt of wat je denkt dat anderen vinden. Ik leer kinderen dicht bij zichzelf te blijven, bij hun eigen gevoel. Want wanneer het goed voelt, is veranderen natuurlijk veel gemakkelijker!

De sessies

Ik heb een praktijk aan huis en werk ook vooral met huis- tuin- en keuken-middelen; spelletjes, koken, tuinieren, sport, tekenen, wandelen, kletsen bij een kopje thee. Ik sluit zoveel als mogelijk aan bij wat een kind (/jongere) zelf leuk vindt. Dit houdt de  sessies licht en niet (of zo weinig mogelijk) beladen. Ik werk ook wel bij mensen thuis. Dit kan om verschillende redenen wenselijk zijn. Vraag hiernaar als u denkt dat dit voor uw kind goed is.