Voetjes op de Vloer

Kinder- en Jeugdtherapie

Wie kan ik helpen

ingekleurde Mandala

Kinderen en jongeren

Ik mijn praktijk help ik kinderen en jongeren met leerproblemen, gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen op allerlei gebieden. Enkele voorbeelden: (veel) ruzie maken, gepest worden, zelf pesten, slecht slapen, angst voor spreekbeurten, bedplassen, rouwverwerking, faalangst, andere onbegrepen angsten, hechtingsproblemen, verwerking van scheiding van ouders, enzovoorts.

Stoornissen

Natuurlijk kunnen deze of dergelijke problemen ook voorkomen bij jongeren met een stoornis (ADHD, PDDnos, ADD, Asperger, etc.). En alhoewel ik aan de stoornis niks kan doen, kan ik ook deze jongeren met hun probleem vaak wel helpen.

Ouders

Uiteraard kunt u ook als ouders met het probleem van uw kind in de maag zitten. In oudergesprekken probeer ik meer inzicht te geven in wat er speelt en de problematiek in het perspectief van normale ontwikkelingstaken te plaatsen. Dit kan vaak al helpen om wat druk van de ketel te halen. Wanneer ouders en kind dat willen, doe ik ook samen-sessies met ouders, kind en eventueel broertjes/zusjes. Dit kan enorm helpen het onderlinge begrip te vergroten en de interactie te verbeteren. Deze sessies doe ik met gebruik van video om ook gericht na te kunnen bespreken.