Voetjes op de Vloer

Kinder- en Jeugdtherapie

Tarieven

 

Ik hanteer geen vaste tarieven meer. Ik merk dat verzekeraars steeds strengere regels hanteren en steeds minder vergoeden. Ik vind het principieel onverteerbaar dat kinderen niet geholpen zouden kunnen worden omdat hun ouders daar het geld niet voor hebben. Ik ben daarom overgegaan tot betaling in overleg naar draagkracht. Ik bespreek daarbij naar aanleiding van het kennismakingsgesprek ook direct hoeveel gesprekken ik denk dat er nodig zijn om een kind te helpen.

Het kennismakings/intakegesprek is sowieso gratis en geheel vrijblijvend.

Een sessie duurt doorgaans één uur.

Wanneer een sessie niet door kan gaan, graag minimaal 24 uur van te voren afzeggen. Bij niet (tijdig) afzeggen moet ik een deel van de afgesproken kosten wel in rekening brengen in verband met de gereserveerde tijd.